Agencja Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka akcyjna pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów. Sto procent udziałów w ARP posiada Skarb Państwa. ARP S.A. jest ważną częścią Polskiego Funduszu Rozwoju – grupy instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestujących w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Podstawowe zadania ARP S.A. to: wspieranie polskich przedsiębiorstw w rozwoju ich działalności, oraz pomoc w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych. Działania spółki sprzyjają rozwojowi efektywnej przedsiębiorczości i tym samym zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki.

Główne narzędzia wsparcia ARP S.A. dla inwestorów mają charakter finansowy, ale to nie jedyny wymiar działalności spółki. Szczególnie ważnym aspektem pomocy dla przedsiębiorstw jest m.in. możliwość skorzystania z terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych, którymi zarządza spółka.

Wiele branż, wiele projektów

Głównym targetem biznesowym ARP S.A. są – zgodnie z tradycją spółki – duże firmy przemysłowe oraz firmy świadczące usługi dla przemysłu. Dynamika zmian na rynkach polskich, ale i zagranicznych skłania jednak to reorientacji celów rozwojowych i rozszerzenia działalności. Zgodnie z założeniami Strategii Zrównoważonego Rozwoju ARP S.A od dekady poszerza swoją ofertę dla małych i średnich przedsiębiorców. Z myślą o nich przygotowuje dedykowane instrumenty finansowego wsparcia i otwiera regionalne Centra Obsługi Przedsiębiorców.

W coraz większym zakresie ARP S.A. otwiera się również na przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym. Do takich zaliczyć można chociażby ARP Games – spółkę powołaną w 2016 roku stanowiącą akcelerator dla branży gier wideo. Wsparcie od ARP Games kierowane jest do młodych twórców gier oraz start-up’ów.

Inną innowacyjną sferą, w której działa ARP S.A. jest sektor technologii kosmicznych, dla którego agencja przygotowała dedykowany program wsparcia. W ramach tego programu spółka objęła patronatem m.in. Studenckie Koło Astronautyczne przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, którego członkowie realizują bardzo zaawansowany technologicznie projekt PW-SAT2 – celem jest wyniesienie na orbitę drugiego w historii satelity studenckiego i czwartego polskiego w ogóle. To również element szerszego planu budowania mostów między nauką a biznesem.

 

Agencja Rozwoju Przemysłu – doświadczenie poparte wynikami

Suma udzielonych pożyczek przez agencję od 2010 roku sięga 3,7 miliarda złotych. Średnia wysokość pożyczki wynosi 23 miliony złotych, zaś rekordowa pożyczka przyznana przez ARP to 150 milionów złotych.

Obecnie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych ARP S.A. zatrudnionych jest ok. 65 tys. osób. Do tej pory wydano niemal 800 zezwoleń na działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych, zaś suma nakładów inwestycyjnych w strefach sięgnęła pułapu 20 miliardów złotych.

W nadzorze właścicielskim ARP S.A znajduje się kilkadziesiąt spółek. W ramach portfela kapitałowego ARP są one podzielone na dwie grupy – portfel podstawowy oraz portfel podmiotów wspierających rozwój regionalny. Portfel podstawowy to podmioty gospodarcze prowadzące przede wszystkim działalność produkcyjną, a także usługowo-handlową i finansową.

Nie tylko biznes

Wspieranie biznesu to główna część działalności ARP S.A, ale spółka jest również niezwykle aktywna w obszarze wsparcia kultury czy nauki. Wierna zasadom odpowiedzialnego społecznie biznesu nie stroni od działalności charytatywnej,

W 2014 r. ARP S.A. powołała do istnienia Fundację PRO ARTE ET HISTORIA, która podejmuje działania związane z opieką nad zabytkami oraz ochroną dóbr kultury i nauki. Fundacja zarządza między innymi Zespołem Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie, który został wpisany przez prezydenta RP na listę pomników historii.

Z kolei w 2019 r. powstała Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jej celem jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, uwrażliwienie na ich los, a także wspieranie i aktywizowanie społeczności lokalnych. Fundacja wspiera domy dziecka, osoby niepełnosprawne, szpitale, czy inicjatywy działające dla pożytku publicznego.

Trzecią fundacją, której działalność zainicjowała ARP S.A., jest Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego. FIRG stawia sobie za cel tworzenie warunków do stymulowania współpracy nauki i biznesu przy aktywnym udziale państwa. W ramach działalności Forum podejmowane są inicjatywy zmierzające do rozwoju i komercjalizacji polskich technologii.