O NAS:

ARP Leasing Sp. z o.o. jest spółką zależną od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która została utworzona w celu skupienia kompetencji i uprawnień do świadczenia usług leasingu na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w ramach komplementarnej oferty finansowej do wspierania przedsiębiorców planujących inwestycje w dobra przemysłowe.

ARP Leasing Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na oferowaniu gamy produktów leasingowych (leasing operacyjny, leasing finansowy, leasing zwrotny), na warunkach komercyjnych, dla obecnych klientów ARP S.A., (w tym w szczególności spółek z Grupy ARP S.A.)  i komplementarnie w ramach uzupełnienia oferty dla MŚP także dla nowych klientów.

 

Dane Spółki:

  • Biuro:

00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12

Centrum Bankowo Finansowe – wejście „B”

  • Siedziba rejestrowa:

00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12

  • KRS 0000430435
  • NIP 9542738913
  • REGON 243012035

 

  • Kapitał zakładowy:

opłacony w wysokości 173.223.500,00 złotych

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

  • Władze Spółki ARP Leasing Sp. z o.o:

Zarząd:

Agnieszka Kawa-Zaremba – Prezes Zarządu

Rada nadzorcza:

Magdalena Grzymek – przewodnicząca

Paweł Górecki – wiceprzewodniczący

Krystyna Lachowicz – członek

Magdalena Trzaskowska–Słyś – członek

Wiktor Grudzień – członek