ARP Leasing

LEASING to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm poszukujących innowacyjnych rozwiązań finansowych oraz profesjonalnego doradztwa. Leasing to alternatywny i elastyczny sposób finansowania inwestycji, a elastyczność jest jednym z kluczowych elementów budujących przewagę konkurencyjną w warunkach rynkowych.

Nasze produkty

Leasing przemysłowy

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Leasing zwrotny

Sprawdź wysokość swojej raty leasingowej
i skontaktuj się z naszym ekspertem

Leasing dla firm

LEASING dla Firm, które:

  • Chcą podnieść swoją konkurencyjność w szybkim czasie,
  • Chcą mieć dostęp do nowych technologii,
  • Poszukują elastycznego źródła finansowania majątku trwałego,
  • Nie mogą rozwijać dynamicznie własnego biznesu z powodu niewystarczającego poziomu środków bieżących

 

  • Chcą uzyskać korzyści podatkowe dzięki możliwości zaliczania całości rat leasingowych netto (leasing operacyjny) do kosztów uzyskania przychodów. W leasingu operacyjnym rata leasingowa netto obniża podstawę opodatkowania, zatem przedsiębiorca tym samym pomniejsza dochód stanowiący podstawę naliczania podatku dochodowego.

Oferta

Leasing operacyjny

ma miejsce wtedy, gdy nie następuje przeniesienie zasadniczo pełnego ryzyka i korzyści (pożytków) z tytułu użytkowania leasingowanego składnika aktywów

Leasing finansowy

umowa, na mocy której następuje
przeniesienie na leasingobiorcę
zasadniczo całego ryzyka i korzyści (pożytków)
wynikających z posiadania leasingowanego składnika aktywów

Leasing zwrotny

Korzystający/Zbywca najpierw dokonuje sprzedaży na rzecz firmy leasingowej (ARPL) własnego środka trwałego, a następnie przystępuje do umowy leasingu, na podstawie której nadal korzysta z tego środka trwałego.

Aktualności

Siedziba ARP Leasing

Siedziba ARP Leasing

ul. Nowy Świat 6/12

00-497 Warszawa

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie

Dyrektor COP Warszawa

Renata Pomorska-Grzechnik

Ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

tel. 885 600 157

e-mail: renata.pomorska-grzechnik@arp.pl

COP Wrocław

Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu

Dawid Gaweł

Dyrektor Centrum

ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

+48 604 796 985

dawid.gawel@arp.pl

COP Gdynia

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni

Joanna Kwitowska-Zawadzka

Dyrektor Centrum

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

+48 885 600 156

joanna.kwitowska-zawadzka@arp.pl

COP Katowice

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach

Tomasz Król

Dyrektor Centrum

ul. Lompy 14, 40-040 Katowice

+48 510 075 249

tomasz.krol@arp.pl

COP Poznań

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Poznaniu

Andrzej Rosiek

Dyrektor Centrum

ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

+48 734 214 121

andrzej.rosiek@arp.pl

COP Opole

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 22

46-020 Opole

COP Lublin

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie

Beata Janczak

Dyrektor Centrum

ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

+48 539 533 275

beata.janczak@arp.pl

COP Białystok

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Białymstoku

Beata Olszewska

Dyrektor Centrum

ul. Świętojańska 12a, 15-082 Białystok

+48 539 533 284

beata.olszewska@arp.pl

Siedziba ARP Leasing     ul. Nowy Świat 6/12     00-400 Warszawa

Napisz do nas

Biuro:

00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Centrum Bankowo Finansowe – wejście „B”

+48 22 583 84 26

kontakt@arpleasing.pl