Poradnik

LEASING to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm poszukujących innowacyjnych rozwiązań finansowych oraz profesjonalnego doradztwa. Leasing to alternatywny i elastyczny
sposób finansowania inwestycji,
a elastyczność jest jednym z kluczowych elementów budujących przewagę konkurencyjną w warunkach rynkowych.

LEASING dla Firm, które:

 • Chcą podnieść swoją konkurencyjność w szybkim czasie,
 • Chcą mieć dostęp do nowych technologii,
 • Poszukują elastycznego źródła finansowania majątku trwałego,
 • Nie mogą rozwijać dynamicznie własnego biznesu z powodu niewystarczającego poziomu środków bieżących,
 • Chcą uzyskać korzyści podatkowe dzięki możliwości zaliczania całości  rat leasingowych netto (leasing operacyjny) do kosztów uzyskania przychodów. W leasingu operacyjnym rata leasingowa netto obniża podstawę opodatkowania, zatem przedsiębiorca tym samym pomniejsza dochód stanowiący podstawę naliczania podatku dochodowego.

ZALETY LEASINGU:

 • Leasing jest alternatywą lub uzupełnieniem dla produktów kredytowych,
 • Leasing pozwala na finansowanie zakupu środków trwałych, które są wykorzystywane do działalności gospodarczej praktycznie bez istotnego naruszenia funduszy własnych,
 • Raty leasingowe obniżają dochód tylko dla celów podatkowych, są zobowiązaniem pozabilansowym (leasing operacyjny),  a zatem Przedsiębiorca nadal wykazuje dobre wyniki związane z działalnością gospodarczą,
 • W przypadku Leasingu zwrotnego następuję uwolnienie „zamrożonych” środków finansowych, co natychmiastowo poprawia płynność firmy,
 • Umowa Leasingu zawarta na czas określony pozwala na dokładne określenie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co jest szczególnie ważne w przypadku planowania i budżetowania strategicznego,
 • W większości programów pomocowych UE istnieje możliwość refinansowania poniesionych kosztów związanych z nabyciem środków trwałych w formie Leasingu,
 • Leasing daje możliwość dokonywania zakupów środków trwałych nowych jak i używanych o określonym wieku i potwierdzonej ekspertyzą rzeczoznawcy – przydatności technologicznej,
 • Leasing daje możliwość dostosowania okresu umowy oraz opłat do indywidualnych potrzeb Klienta oraz sezonowości przychodów (harmonogram sezonowy, np. płatności
  kwartalne czy półroczne),
 • Leasing i jego dostępność jest niekiedy jedyną możliwością rozwoju dla przedsiębiorców w wybranych fazach wzrostu, w szczególności nie posiadających „twardych” zabezpieczeń, których wymagają banki przy udzieleniu kredytów. Krótki okres funkcjonowania przedsiębiorstwa (6-12 miesięcy) także nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy leasingu, co jest
  istotne dla rozwijających się, „młodych” firm.
 • W Leasing udział wymaganych środków własnych przedsiębiorcy może być niższy w porównaniu z kredytem bankowym (w przypadku takiej woli Przedsiębiorcy). Wynika to z prostego faktu, że przez cały okres trwania umowy leasingu firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu leasingu – wpływa to na zmniejszenie ryzyka transakcji po stronie finansującego, w przypadku
  konieczności wypowiedzenia umowy leasingu, bowiem zaangażowany kapitał może pokryć ze sprzedaży środka trwałego, stąd kalkulacja opłaty wstępnej może być niższa,

Wybór sposobu finansowania inwestycji  zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji Przedsiębiorstwa. Pod pojęciem decyzji o formie finansowania najlepiej porównać efektywność finansowania inwestycji w obu formach (leasing/kredyt). W tym celu należy przeanalizować:

 • Cel inwestycji,
 • Sytuację ekonomiczno-finansową Przedsiębiorstwa,
 • Aktualny poziom i strukturę zadłużenia,
 • Strukturę oferty (wymagany udział własny, okres),
 • Wymagania w zakresie dodatkowych prawnych zabezpieczeń wierzytelności,
 • Zakres finansowania,
 • Finansowane przedmioty
 • Cenę finansowania (prowizje, marżę, koszty zabezpieczeń, ubezpieczeń, koszty
  wcześniejszej spłaty, etc.)
 • Możliwość wykorzystania korzyści podatkowych