Wojciech Miedziński, Dr.B.A., LL.M., EMBA, MPA

Wojciech Miedziński, Dr.B.A., LL.M., EMBA, MPA

Prezes Zarządu

Od czerwca 2019 Prezes Zarządu ARP Leasing Sp. z o.o. Posiada 27-letnie doświadczenie menadżerskie w międzynarodowych i krajowych korporacjach finansowych sektora bankowego i publicznego zbudowane na wszystkich poziomach organizacji, w tym w Centralach banków oraz rozproszonych strukturach sieci sprzedaży. Praktyka poparta sukcesami w budowaniu i wdrażaniu strategii oraz  interdyscyplinarnych projektów, zarządzaniu sprzedażą, wsparciu i rozwoju zespołów sprzedażowych, z silną kompetencją w obszarze analizy finansowej i oceny ryzyka klienta instytucjonalnego oraz znajomością instrumentów finansujących rozwój w segmencie korporacyjnym. Przez ponad 15 lat, związany z obszarem bankowości dla firm. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału (1995-2000), następnie w Banku Zachodnim WBK. S.A. będąc Dyrektorem Oddziału a następnie Regionu Centrum (2000-2010) współtworzył i zarządzał siecią oddziałów subregionu północnego Mazowsza z silną specjalizacją w obszarze sprzedaży produktów dla segmentu MSP. W latach 2010-2014 pracował w Centrali  Banku Pocztowego S.A. zajmując kolejno stanowiska Z-cy Dyrektora Departamentu Klientów Instytucjonalnych ds. Sieci Sprzedaży, Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej i wreszcie Dyrektora Zarządzającego Pionu Sprzedaży Bankowości Instytucjonalnej i Rozliczeniowej, odpowiadając za linie biznesowe: Korporacyjną, MSP, Mikroprzedsiębiorstw, Mieszkalnictwa, JST oraz FPiOPP. Był członkiem Komitetu Kredytowego Banku oraz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO). Przed powołaniem do Zarządu Spółki, w latach 2014 do maja 2019 pracował w Banku BNP Paribas S.A., najpierw na stanowisku Dyrektora Centrum Finansowego ds. SME, następnie w Centrali banku w Pionie Klientów Biznesowych na stanowisku Szefa Wsparcia Sprzedaży Sieci  i wreszcie Z-cy Dyrektora Regionu ds. Bankowości Biznesowej. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Menedżer Roku 2021 w finansach w rankingu TOP25 miesięcznika Home&Market.

Posiada tytuł Doctor of Business Administration, tutuł Master of Laws (Magister Legum) – Law in Business, Apsley Business School w Londynie oraz ukończył studia Executive Master of Business Administration, Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Ponadto jest absolwentem studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica, Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie (MPA)  oraz ICAN Institute.

 Wykładowca akademicki m.in. z przedmiotów dot. Współpracy Przedsiębiorstwa z bankiem, Teorii Organizacji i Zarządzania, Komunikacji interpersonalnej oraz technik negocjacji.

 

Inga Piasecka, DBA, MBA

Inga Piasecka, DBA, MBA

Prokurent, Dyrektor Rozwoju Biznesu

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości instytucjonalnej i transakcyjnej, w tym w szczególności w obszarze strategii, rozwoju biznesu i wsparcia sprzedaży. Przygotowuje i skutecznie wdraża krótko i długoterminowe strategie biznesowe i marketingowe. Posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w zakresie analiz i kontrolingu biznesowego, budowania programów i kampanii aktywizujących sprzedaż, planowania finansowego, zarządzania sprzedażą, wdrażania produktów i procesów bankowych, prowadzenia projektów.

Z sukcesami odpowiadała za kompleksowe projekty biznesowe. Dba o wysoką efektywność działań w zespole, dużą wagę przywiązując do jakości, czuje się współodpowiedzialna za jego rozwój.

Wielokrotny lider strategicznych projektów w banku, współtwórca strategii w obszarze korporacyjnym, koordynator procesów wewnątrz grupy kapitałowej.

Skuteczna, zadaniowa, bardzo relacyjna i merytoryczna, z otwartym umysłem i szerokim spojrzeniem na kwestie biznesowe. Sprawnie tworzy i zarządza zespołami ludzkimi – także w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Zmiany postrzega jako szanse.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studiów MBA w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu oraz ICAN Institute – Akademii Menadżera Wyższego Szczebla. Posiada tytuł Doctor of Business Administration, zdobyty po skończeniu dualnych studiów Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menadżerskiej w Warszawie oraz Apsley Business School w Londynie.