Wojciech Miedziński, Dr.B.A., LL.M., EMBA, MPA

Wojciech Miedziński, Dr.B.A., LL.M., EMBA, MPA

Prezes Zarządu

Od czerwca 2019 Prezes Zarządu ARP Leasing Sp. z o.o. Posiada 27-letnie doświadczenie menadżerskie w międzynarodowych i krajowych korporacjach finansowych sektora bankowego i publicznego zbudowane na wszystkich poziomach organizacji, w tym w Centralach banków oraz rozproszonych strukturach sieci sprzedaży. Praktyka poparta sukcesami w budowaniu i wdrażaniu strategii oraz  interdyscyplinarnych projektów, zarządzaniu sprzedażą, wsparciu i rozwoju zespołów sprzedażowych, z silną kompetencją w obszarze analizy finansowej i oceny ryzyka klienta instytucjonalnego oraz znajomością instrumentów finansujących rozwój w segmencie korporacyjnym. Przez ponad 15 lat, związany z obszarem bankowości dla firm. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału (1995-2000), następnie w Banku Zachodnim WBK. S.A. będąc Dyrektorem Oddziału a następnie Regionu Centrum (2000-2010) współtworzył i zarządzał siecią oddziałów subregionu północnego Mazowsza z silną specjalizacją w obszarze sprzedaży produktów dla segmentu MSP. W latach 2010-2014 pracował w Centrali  Banku Pocztowego S.A. zajmując kolejno stanowiska Z-cy Dyrektora Departamentu Klientów Instytucjonalnych ds. Sieci Sprzedaży, Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej i wreszcie Dyrektora Zarządzającego Pionu Sprzedaży Bankowości Instytucjonalnej i Rozliczeniowej, odpowiadając za linie biznesowe: Korporacyjną, MSP, Mikroprzedsiębiorstw, Mieszkalnictwa, JST oraz FPiOPP. Był członkiem Komitetu Kredytowego Banku oraz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO). Przed powołaniem do Zarządu Spółki, w latach 2014 do maja 2019 pracował w Banku BNP Paribas S.A., najpierw na stanowisku Dyrektora Centrum Finansowego ds. SME, następnie w Centrali banku w Pionie Klientów Biznesowych na stanowisku Szefa Wsparcia Sprzedaży Sieci  i wreszcie Z-cy Dyrektora Regionu ds. Bankowości Biznesowej. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Menedżer Roku 2021 w finansach w rankingu TOP25 miesięcznika Home&Market.

Posiada tytuł Doctor of Business Administration, tutuł Master of Laws (Magister Legum) – Law in Business, Apsley Business School w Londynie oraz ukończył studia Executive Master of Business Administration, Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Ponadto jest absolwentem studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica, Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie (MPA)  oraz ICAN Institute.

 Wykładowca akademicki m.in. z przedmiotów dot. Współpracy Przedsiębiorstwa z bankiem, Teorii Organizacji i Zarządzania, Komunikacji interpersonalnej oraz technik negocjacji.

 

Dr Piotr Jaworski, CIIA

Dr Piotr Jaworski, CIIA

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych i ryzyka

Od lutego 2022 Wiceprezes Zarządu ARP Leasing Sp. z o.o. odpowiedzialny za obszar finansów i ryzyka. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w bankowości inwestycyjnej i na rynku kapitałowym. Karierę zawodową rozpoczął w 2006 roku w PKO Banku Polskim S.A. w Departamencie Skarbu oraz Departamencie Instytucji Finansowych. Następnie od 2015 jako Investment Banking Manager współtworzył obszar bankowości inwestycyjnej w Bank of China Luxembourg Poland Branch S.A., m. in. wprowadzając do oferty derywaty zabezpieczające ryzyko stopy procentowej oraz uczestnicząc w strukturyzowaniu pierwszej emisji polskich obligacji skarbowych Panda Bonds na chińskim rynku kapitałowym. Od 2018 roku związany z Grupą Kapitałową Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., początkowo jako członek Rady Nadzorczej a następnie Członek Zarządu KDPW_CCP S.A. odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój biznesu. Podczas swojej kadencji aktywnie wspierał realizację różnych obszarów Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, m.in. wprowadzenie centralnego rozliczania transakcji na rynku kasowym obligacji skarbowych Treasury Bond Spot Poland prowadzonym przez spółkę BondSpot S.A.

Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz Certified International Investment Analyst.

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Bankowości i Rynków Pieniężnych. Studiował także na Universita degli Studi di Trieste.

Inga Piasecka, DBA, MBA

Inga Piasecka, DBA, MBA

Prokurent, Dyrektor Rozwoju Biznesu

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości instytucjonalnej i transakcyjnej, w tym w szczególności w obszarze strategii, rozwoju biznesu i wsparcia sprzedaży. Przygotowuje i skutecznie wdraża krótko i długoterminowe strategie biznesowe i marketingowe. Posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w zakresie analiz i kontrolingu biznesowego, budowania programów i kampanii aktywizujących sprzedaż, planowania finansowego, zarządzania sprzedażą, wdrażania produktów i procesów bankowych, prowadzenia projektów.

Z sukcesami odpowiadała za kompleksowe projekty biznesowe. Dba o wysoką efektywność działań w zespole, dużą wagę przywiązując do jakości, czuje się współodpowiedzialna za jego rozwój.

Wielokrotny lider strategicznych projektów w banku, współtwórca strategii w obszarze korporacyjnym, koordynator procesów wewnątrz grupy kapitałowej.

Skuteczna, zadaniowa, bardzo relacyjna i merytoryczna, z otwartym umysłem i szerokim spojrzeniem na kwestie biznesowe. Sprawnie tworzy i zarządza zespołami ludzkimi – także w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Zmiany postrzega jako szanse.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studiów MBA w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu oraz ICAN Institute – Akademii Menadżera Wyższego Szczebla. Posiada tytuł Doctor of Business Administration, zdobyty po skończeniu dualnych studiów Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menadżerskiej w Warszawie oraz Apsley Business School w Londynie.